Konkurenčný boj na trhu práce čoraz viac narastá. Zamestnávatelia sa snažia udržať si svojich stálych zamestnancov a pritiahnuť k sebe nové pracovné sily, ktoré by zotrvali v spoločnosti čo najdlhšie. Spokojnosť zo strany zamestnancov ovplyvňujú mnohé faktory. Jedným z týchto faktorov sú benefity. Väčšina zamestnávateľov ponúka širokú škálu zamestnaneckých benefitov pre zvýšenie motivácie zamestnancov. Ich hlavnou úlohou je zvýšenie záujmu potenciálnych zamestnancov o firmu a udržanie si stálych zamestnancov. Prieskumy na trhu práce značia o tom, že ľudia si vyberajú zamestnanie najmä podľa benefitov, ktoré daný zamestnávateľ ponúka. Benefitmi zamestnávateľ prejavuje voči zamestnancovi úctu a rešpekt, ktorý sa pretvára v realite do výkonov, motivácie  a úsilia zamestnanca.

Fotografia použitá: https://pixabay.com/sk/illustrations/obchodné-podnikatelia-úspech-krivka-1989126/

Platí tu heslo: Keď vy poskytnete výkon a výsledky firme, firma sa Vám zato odvďačí. Ponúknite svojim zamestnancom dlhodobý benefit, ktorý ocení každý zamestnanec a motivuje ho k zvyšovaniu výkonu.

 • Vybudujte spoločnosť, pre ktorú budú chcieť ľudia pracovať.
 • Zvýšte tým atraktívnosť vašej spoločnosti na trhu práce a predbehnite konkurenciu.
 • Budujte imidž firmy ako zvnútra (spokojnosť zamestnanca, a tým zvyšovanie výkonu a motivácie) tak aj zvonka(pritiahnutie nových pracovných síl na základe dobrého dojmu z Vašej firmy).
 • Odmeňujte svojich najlepších zamestnancov a preukážte im tak vernosť a dôveru.
 • Dostatočne zaujímavý benefit pritiahne kvalifikovaných ľudí práve k Vám.
 • Benefit vytvorí dobré meno Vašej firmy, čo sa rozšíri medzi ľudí a propagácia firmy bude oveľa jednoduchšia.
 • Každá investícia má svoju návratnosť, čím viac ich je, tým je väčšia šanca na lepšie zhodnotenie.
 • Zabezpečíte dlhodobé potreby zamestnancov a teda tým prispejete k dlhodobej spolupráci
 • Zamestnanec si vyberá podľa vlastnej potreby výhody, ktoré potrebuje a využíva.
 • Podobu poskytovaných benefitov pre zamestnancov si zamestnávateľ zvolí sám.
 • Benefity môžu byť motivačné, vo forme darčekov, výročné, pre najlepších zamestnancov a podobne.
Fotografia použitá: https://pixabay.com/sk/photos/palec-hore-v-poriadku-dobrý-2056022/

Príspevok na bývanie

Príspevok na bývanie je jeden z prostriedkov pre zatraktívnenie pozícií na trhu práce. Príspevkom má firma väčšiu šancu na získanie zamestnancov z väčšej vzdialenosti. Najväčšou prekážkou pri výbere zamestnania  je práve vzdialenosť práce od trvalého bydliska. Práve preto niektorí zamestnanci zostávajú v okolí svojho bydliska aj na úkor nižšej pracovnej pozície na akú sú vhodní.

„Zastavme odliv mladých talentovaných ľudí a vytvorme im lepšie podmienky na život v našom okolí.“

Príspevok na bývanie je výborným benefitom a lákačom to znamená, že o pracovné pozície môžu mať záujem aj ľudia, ktorí nežijú v blízkosti tejto firmy. Spoločnosť by teda mala možnosť výberu z viacerých odborníkov a tým by zároveň zvýšila kvalitu firmy.

Fotografia použitá: https://pixabay.com/sk/photos/kľúč-domáce-dom-nehnuteľností-2323278/

Výhody benefitu bývania

 • Obrovská výhoda na konkurenčnom trhu
 • Spokojnosť zamestnancov a väčšia motivácia k práci
 • Zatraktívnenie ponuky práce
 • Pritiahnutie/udržanie odborníkov
 • Zabezpečenie dlhodobých ľudských zdrojov
 • Zlepšenie imidžu firmy – vybudujte značku, ktorá priťahuje a udržiava talenty
 • Posilnenie stability a vernosti zamestnancov k zamestnávateľovi
 • Zvyšovanie výkonnosti spoločnosti
 • Dôvod zotrvať v spoločnosti.

Najdôležitejším faktom je, že benefity musia byť zostavené tak, aby pravidlá udeľovania boli jednoznačne určené v písomnej podobe a dostupné  pre všetkých.

Nehnuteľnosť ako domov, alebo ako investícia pre Vašich zamestnancov. Tlak na zamestnancov ale aj zamestnávateľov je čoraz väčší. Zamestnanci majú množstvo príležitostí k výberu zamestnania. Firmy sú na tom o čo si horšie, bojujú medzi sebou o zamestnancov. Na druhej strane vzniká príležitosť budovania značky, povesti, úspešnej spoločnosti a podobne.

Fotografia použitá: https://pixabay.com/sk/photos/pri-spustení-start-up-ľudia-593341/

Ponuka pre firmy

Ponúkame Vám voľné byty, ktoré by ste mohli pre svojich zamestnancov ako benefit, ktorý by určite každý zamestnanec ocenil. Znamenalo by to pre Vás konkurenčnú výhodu na pracovnom trhu. Takýmto spôsobom by ste mohli pritiahnuť k sebe zamestnancov, ktorý by chceli vo vašej spoločnosti pracovať ale majú napríklad veľmi ďaleko od svojej rodiny a domova.

Oslovte nás už dnes: reality@bydos.firm.sk – predmet spolupráca

Súvisiace články

Rok 2020 v realitách

Darčeky nielen na Vianoce

Štýly bývania II