Žitava II SO 103

Po prvej etape, ktorá začala v marci 2013, pokračujeme vo výstavbe. Kolaudácia bytového domu SO 103 je naplánováná na zimu 2017. Ďalšie bytové domy sú plánované na dokončenie podľa prejaveného záujmu do konca roku 2019. V Obytnom súbore Žitava II postupne postavíme ešte šesť bytových domov s bytmi na predaj do súkromného vlastníctva.

Byty v bytovom dome SO 103 sú všetky predané. Ďakujeme.

Informácie zo stavby Žitava II Vráble