Odborné vyjadrenienie k cene nehnuteľností

Tí čo predávajú, chcú dostať čo najväčšiu sumu. Tí čo kupujú, chcú zaplatiť čo najmenej. Stane, že sa obe strany nedohodnú a vtedy sa obracajú na niekoho, kto môže situáciu ozrejmiť. Ak sa bavíme o určení cien nehnuteľností, zvyčajne nás napadne znalec. Len dnes sa vyjadriť k cene má čo aj realitná kancelária. Poznáme trh, dopyt, ponuku, ale aj sumy za ktoré sa predávajú nehnuteľnosti. Tie sa k znalcom nie vždy dostanú, tak isto nie sú zverejňované na inzertných portáloch. Aj preto je čoraz viac záujem o vyjadrenie realitných kancelárií k cene nehnuteľností.

Realitné kancelárie nemajú k dispozícii znalecké metódy výpočtu ceny nehnuteľností. Používajú však metódu výpočtu sumy tzv. porovnaním. Porovnajú sa predajné sumy podobných nehnuteľností z okolia. Pričom dáta sa zbierajú z predaných nehnuteľnosti, dopytu v danej lokalite. Samozrejme berie sa ohľad na stav nehnuteľnosti, obľúbenosť, využitie a jej možnosti na realitnom trhu.

Realitné kancelárie majú skúsenosti so skutočnými sumami predaných nehnuteľností v konkrétnych lokalitách. Často sa stáva, že trh je ochotný zaplatiť viac ako je suma určená znalcom. Samozrejme, že niekedy sa stane aj opačne. Tým, že realitné kancelárie sú v priamom kontakte s kupujúcim, dostávajú sa k poznatkom o uskutočnených obchodoch. Tie sa môžu odlišovať od znaleckých posudkov a inzercie. K tomu je dobré poznamenať inzerovaná suma nie vždy znamená aj predajnú, tá je obvyklé nižšia o pár tisíc eur.

Aj preto je čím ďalej väčší dopyt po vyjadreniach k cenám z realitných kancelárií. Dopytujú ich advokáti, notári, ale aj občania. Používajú sa pre potreby dedičských konaní, vysporiadania spoluvlastníckych podielov, pre súdne spory o majetok po rozvodoch.

Obhliadka nehnuteľnosti, projektová dokumentácia, doklad o veku stavby, list vlastníctva, geometrická mapa, nadobúdacie podklady sú potrebné k vypracovaniu vyjadrenia k cene nehnuteľností. V prípade záujmu o vyjadrenie k cene nehnuteľnosti kontaktujte reality@bydos.firm.sk