Developerský projekt RD KROVINY 2022 prináša na trh ideálne bývanie pre rodiny. Rodinné domy sa budú rozprestierať medzi ulicami Krovinská a Hlavná. Celok tvorí päť dvojpodlažných trojdomov so samostatnými vstupmi. Sú navrhované tak, aby vyhovovali štvor-/päť-člennej rodine. Začiatok výstavby počítame v priebehu leta 2021. Kolaudácia projektu je naplánovaná na rok 2022, presnejší termín upresníme v priebehu výstavby. Fotoblog slúži ako mapovanie výstavby celého projektu

Jan/2021 Vizualizácie projektu

Jan/2021 Vizuálizácie kúpelne č.1, návrh a realizáciu môžete realizovať TU

Jan/2021 Vizuálizácie kúpelne č.2, návrh a realizáciu môžete realizovať TU

kroviny 2022

Letecký pohľad na parcelu pred začatím výstavby. Foto zakúpené od CBS

Jún/22 Zameranie projektu pre výstavbou

Júl/22 Začiatok výkopových prác

Júl/22 príprava pre základové dosky

August/22 príprava základových pásov

September/22 práce na základových doskách

Október/22 zakladanie obvodových múrov

November/22 pokračovanie vo výstavbe

December/22 zakladanie druhého nadzemného podlažia

Január/23 druhé nadzemné podlažie

Február/23 práce na vonkajších rozvodoch sietí, príprava schodísk

Marec/23 betonáže na posledných zakl. doskách, montovanie strechy

Apríl/23 položenie strešnej krytiny, vnútorné priečky

Máj/23 pripájanie k obecnému vodovodu a kanalizácie

Jún/23 budovanie inžinierkých prípojení

Júl/23 Montáž plastových okien, terénne upravy okolia

August/23 práce na fasáde, parkovcacie miesta, chodníky

September/2023 práce na fasáde a vnútorných rozvodoch

Okóber/2023 vonkajšia fasáda dokončená

November/2023 práce na vnútorných omietkach

December/23 práce v interieroch v bytových jednotkách

Január/24 upravené okolie, položená dlažba na parkovacích miestach

Február/24 príprava rozvodov podlahové kúrenia

Marec/24 rozvody podlahového kúrenie položené

Apríl/24 realizácia poterov podláh

Súvisiace články

Rok 2020 v realitách

Prvá radová v Zlatých Moravciach

Žitava II bytový dom SO 104