Prichádzame s ďalšou výstavbou bytového domu vo Vrábľoch na Sídlisku Žitava. Bytový dom je pokračovaním projektu Žitava II. Je to šiesty bytový dom, ktorý staviame vo Vrábľoch. Svojím vonkajším vzhľadom bude pokračovaním bytového domu SO 105. V nasledujúcom článku budeme postupne zverejňovať priebeh prác.

Jeseň 2020/ príprava na stavebné povolenie

Infromačné vizuálizácie

9.2.2021 prvý výkop, začatie prác – zakladanie pilót

Február/21 – pilóty su na mieste začínajú sa výkopové práce

Marec/21 – betonážné práce na základovej doske

Vráble Žitava, výstavba

Apríl/21 – zakladanie nosných múrov

Vráble Žitava výstavba priebeh

Máj/21 – práce na prvom podlaží

Jún/2021 – práce na druhom podlaží

Júl/2021 práce na druhom a treťom nadzemnom podlaží

August/2021 pokračovanie prác na druhom a treťom nadzemnom podlaží

September/2021 práce na treťom, štvrtom podlaží

Október/2021 Práce na štvrtom podlaží

November/2021 zakladanie piateho nadzemného podlažia

December/21 práce na piatom podlaží

Január/22 práce na piatom podlaží a vnútorných priečkach

Február/22 Práce na zakladaní šiesteho podlažia

Marec/22 práce na šiestom podlaží a vnútorných priečkach a el. rozvodoch

Apríl/22 Siedme podlažie a ukončenie šiesteho podlažia

Máj/22 práce na streche, zakladanie prvých okien

Jún/22 založené okná, strechy pred ukončením, pokračovanie int. rozvodov

Júl/22 pokračovanie na práci v iner. rozvodov, terás

August/22 Osádzanie interierových zárubní v prvom vchode, ukončenie prác na elek. rozvodoch. Murovanie stupačiek.

September/22 Príprava na vnútorné omietky, pokračovanie prác

Október/22 Zateplovanie, vnútorné omietky

November/22 Práce na vonkajšej fasáde, osádzanie zárubní

December/22 ukončenie vnút. omietok v prvom vchode

Január/23 rozvody kúrenia, príprava na zalievanie podláh v prvom vchode

Február/23 Zalievanie podláh v prvom a omietanie stien v druchom vchode

Marec/23 demontáž žeriavu, osádzanie zábradlia

Apríl/23 práce na fasáde, montáž zábradlia, potery v prvom vchode

Máj/23 práce na fasáde, dokončenie betonových poterov

Jún/23 práce na elek. rozvodoch, zábradlia, obklady spol. priestorov

Júl/23 malovanie spol. priestorov, obkladanie balkónov

August/2023 začiatok prác na parkoviskách pre bytovým domom

September/2023 výstavba parkovacích miest a komunikácií.

Október/2023 bytový dom tesne pred dokončením

November/2023 Bytový dom pred kolaudáciou

December/23 Sadové úpravy

Súvisiace články