Prichádzame s výstavbou dlho očakávaného bytového domu vo Vrábľoch na Sídlisku Žitava. Bytový dom je pokračovaním projektu Žitava II. Je to piaty bytový dom, ktorý staviame vo Vrábľoch. Svojím vonkajškom bude pokračovaním bytových domov SO 103 a SO 104. Pôdorys sme mierne upravili a to tak, že sme pridali viac jednoizbových bytov a ubrali trojizbových.

Bytový dom SO 105 Vráble Sídl. Žitava

Prvotná informatívna vizualizácia vzhľadu bytového domu SO 105 pri parku vo Vrábľoch na Sídlisku Žitava. Bytový dom bude obsahovať 39 bytov. Výstavba bude trvať približne dva roky. Na prezentáciu bude slúžiť vzorový byt, ktorý sprístupníme začiatkom roka 2020.

Bytový dom SO 105 Vráble Sídl. Žitava

Jún/2019 Prípravné práce, pred začatím zakladania stavby.

Bytový dom SO 105 Vráble Sídl. Žitava

Júl/2019 Zakladanie pilotov na bytovom dome SO 105

Bytový dom SO 105 Vráble Sídl. Žitava

August/2019 Prípravné práce na základovú dosku

September/2019 Práce na základovej doske a rozvodoch kanalizácie

Október/2019 Práce na základovej doske a rozvodoch kanalizácie

Bytový dom SO 105 Vráble Sídl. Žitava

November/2019 Betonovanie výťahových šiach.

December/2019 Založenie obvodových a nosných múrov

Január/2020 Zakladanie nosných priečok v prvom vchode

Bytový dom SO 105 Vráble Sídl. Žitava

Február/2020 Prvé podlažie ukončené, zakladanie druhého

Marec/2020 práce na druhom a treťom nadzemnom podlaží

Apríl/2020 práce na treťom a štvrtom podlaží

Bytový dom SO 105 Vráble Sídl. Žitava

Máj/2020 – práce na štvrtom podlaží

Jún/2020 práce na štvrtom podlaží, príprava na piate podlažie

Júl 2020 – piate podlažie a práce na vnútorných priečkach

Bytový dom SO 105

August/2020 práce na šiestom podlaží a vnútorných priečkách

September/2020 zakladanie siedmeho podlažia a priečok na podlažiach

Október/2020 Práce na siedmom podlaží

November/2020 hrubá stavba dokončená

December 2020, Začatie prác na streche, zakladanie okien

Január/2021 Zakladanie okien, začatie prác na rozvodoch vody a elek.

Február/2021- okná na mieste, pokračovanie v inštalácií vnút. rozvodoch

Marec/2021 – príprava na vnútorné omietky prvého vchodu

Vráble Žitava výstavba bytového domu

Apríl/2021 – začatie vnútorných omietok, vchod č. 2

Máj/2021 – začatie prác zateplovania vonkajšej fasády

Jún/2021 práce na fasáde, vnútorné omietky, rozvody kúrenia

Júl/2021 – dokončenie južnej fasády, vnútorné omietky, rozvody kúrenia

August/2021 práce na severnej časti fasády

September/2021 zábradlia a dokončovanie nástených omietok

Október/2021 dokončenie fasády

November/2021 zakladanie terás, dokončovanie spoločných priestorov

December/2021 Posledné práce pred kolaudáciou

Január/2022 bytový dom bol skolaudovaný

Súvisiace články