Finančné poradenstvo

Komplexné riešenie financovania nehnuteľností a domácich financií

• Spracovanie finančnej analýzy

• Osobné aj rodinné financie

• Poskytovanie finančných informácii ( legislatíva, podmienky na trhu)

• finančné plánovanie

• zabezpečenie rodiny

• vlastné bývanie

• dochodkové zabezpečenie